Zawiadomienie

Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Legnicy zawiadamia, że podjął uchwałę o odwołaniu
V i VI części WALNEGO ZGROMADZENIA LSM
dla rejonu osiedli „Kopernik II” i „Śródmieście” oraz „Asnyka”
i „Zosinek”, które miały obradować w dniach 16.09.2020 r.
i 17.09.2020 r. o godz. 17.00
w Hotelu „Admirał” ul. Bielańska 37 w Legnicy.

Uchwała o odwołaniu obrad V i VI części Walnego Zgromadzenia LSM wynika
z istniejącego zagrożenia zakażeniem uczestników obrad koronawirusem.

O terminach odbycia obrad V i VI części Walnego Zgromadzenia LSM mieszkańcy osiedli „Kopernik II” i „Śródmieście” oraz „Asnyka” i „Zosinek” będą poinformowani w terminie późniejszym.

Zarząd LSM -

Czytaj dalej...

Przetarg na lokal mieszkalny Wlk. Niedźwiedzicy

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Legnicy przy ul. Gwiezdnej 8 ogłasza przetarg:
I ETAP na uzyskanie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego:
Mieszkanie przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 8 m 29 o pow. użytkowej 32,40m², 2 pokoje, kuchnia, łazienka z w.c, przedpokój - IX piętro - cena mieszkania 133.000,00 zł.
Przedmiotem przetargu będzie jednorazowa wpłata na działalność statutową LSM
- cena wywoławcza 2.000,00zł.+ cena mieszkania.
Wymagane wadium w wysokości 3.000,00zł na mieszkanie należy wpłacić do kasy LSM przed przystąpieniem do przetargu.
Przetarg odbędzie się 28-09-2020r. o godz. 11ºº w biurze Spółdzielni, ul. Gwiezdna 8 w Legnicy, I piętro
w Sali Narad pok. 104.
Osobie wygrywającej przetarg, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet wkładu budowlanego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

W przypadku nie dojścia do przetargu na uzyskanie prawa odrębnej własności lokalu odbędzie się:
II ETAP przetarg na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny:
Mieszkanie przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 8 m 29 o pow. użytkowej 32,40m², 2 pokoje, kuchnia, łazienka z w.c, przedpokój - IX piętro. - miesięczny czynsz wynosi 248,83zł + wpłata na działalność statutową LSM minimum 300zł/miesięcznie.
Wymagane wadium w wysokości 300zł na mieszkanie należy wpłacić do kasy LSM przed przystąpieniem
do przetargu.
Przetarg odbędzie się 28-09-2020r. o godz. 11.¹⁵ w biurze Spółdzielni, ul. Gwiezdna 8 w Legnicy, I piętro
w Sali Narad pok. 104.

Czytaj dalej...

KOMUNIKAT

W związku z pandemią koronawirusa Covid-19 i koniecznością przestrzegania przepisów sanitarnych, Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że udzielone pełnomocnictwa do udziału w obradach części Walnego Zgromadzenia LSM pełnomocnicy członków mają możliwość przedłożenia do weryfikacji w Biurze Obsługi Mieszkańca LSM ul. Gwiezdna 8 najpóźniej w dniu obrad określonej części Walnego Zgromadzenia do godziny 14.00 lub w sekretariacie części Walnego Zgromadzenia.
W przypadku weryfikacji w siedzibie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej mandat będą odbierać w sekretariacie części Walnego Zgromadzenia.

Czytaj dalej...

ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA ZAJĘCIA W KLUBIE MIESZKAŃCÓW "AGATKA"

Zapraszamy na zajęcia w nowym sezonie. Na wszystkie formy zajęć obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne.Od poniedziałku do piątku:)
UWAGA UCZESTNICY ZAJĘĆ !!!
WARTO WIEDZIEĆ że aktualnie zanim przyjdziesz do "Agatki" potrzebne będą dodatkowe formalności.

PROSIMY o wydruk we własnym zakresie dokumentów ze wskazanych poniżej załączników oraz przygotowanie niezbędnego kompletu dokumentów związanych z uczestnictwem w zajęciach w Klubie "Agatka".
Pakiet dokumentów związanych z procedurami bezpieczeństwa COVID-19 prosimy o dostarczenie do Klubu "Agatka" podczas pierwszych zajęć.

http://www.legnickasm.pl/index.php/km-agatka/procedury-bezpieczenstwa-covid-19-km-agatka

Czytaj dalej...

WALNE ZGROMADZENIE LSM

Walne Zgromadzenie LSM odbędzie się w sześciu częściach w dniach od 07 września do 17 września 2020 r. w dużej sali w Hotelu „Admirał” przy ul. Bielańskiej 37 w Legnicy. Obrady wszystkich części rozpoczną się o godz. 17.00.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia LSM:

 1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium posiedzenia części Walnego Zgromadzenia.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Odczytanie listy udzielonych pełnomocnictw.
 4. Wybory Komisji: Mandatowo-Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Prezentacja kandydatów do Rady Nadzorczej LSM na kadencję 2020-2023.
 6. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczące stwierdzenia prawidłowości zwołania części Walnego Zgromadzenia.
 7. Wybory do Rady Nadzorczej LSM na kadencję 2020-2023 (głosowanie tajne).
 8. Sprawozdanie Zarządu LSM z działalności Spółdzielni za 2019 r.
 9. Sprawozdanie Rady Nadzorczej LSM z działalności w 2019 r. wraz z oceną wyników pracy Zarządu LSM.
 10. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego LSM za 2019 r.
 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu LSM z działalności w 2019 r.
 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej LSM z działalności w 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium członków Zarządu LSM (głosowanie jawne).
 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z działalności LSM podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiągniętego w 2019 r.
 16. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie kierunków działania Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy na lata 2020 – 2023.
 17. Dyskusja i zgłaszanie wniosków do Komisji Wnioskowej.
 18. Wybory delegata i zastępcy delegata LSM na Regionalny Zjazd Delegatów Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Zielonej Górze (głosowanie jawne).
 19. Rozpatrzenie projektu i podjecie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosków polustracyjnych po przeprowadzonej w LSM lustracji za lata 2016-2018 przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze w 2019 r.
 20. Rozpatrzenie projektów uchwał zgłoszonych przez członków w trybie § 10 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółdzielni.
 21. Rozpatrzenie odwołań od uchwał Rady Nadzorczej LSM.
 22. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej dotyczące wyników głosowania na kandydatów do Rady Nadzorczej LSM na części Walnego Zgromadzenia – podjęcie uchwały w sprawie wyborów do Rady Nadzorczej LSM na kadencję 2020-2023.
 23. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
 24. Zamknięcie obrad.

Więcej informacji o Walnym Zgromadzeniu LSM znajduje się na stronie internetowej Spółdzielni www.legnickasm.pl – w zakładce Walne Zgromadzenie.

Zarząd LSM

 

Czytaj dalej...

Ostatnie wolne miejsca na sierpniowe warsztaty w Klubie "Agatka"

Zapraszamy do zapisów na WAKACYJNE WARSZTATY skierowanych do dzieci i młodzieży w miesiącu sierpniu. Zajęcia odbywać się będą w grupach porannych i grupach popołudniowych (do wyboru). Ze względu na obowiązujące reżimy sanitarne grupy będą bardzo kameralne liczące kilka osób. Zapisy przyjmowane są  telefonicznie (600 725 470), mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub za pośrednictwem FB- KmAgatka FB.  Serdecznie zapraszamy.

Bliższe informacje i harmonogramy dostępne http://legnickasm.pl/index.php/km-agatka/polkolonie-letnie

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS