Realizujemy wnioski naszych mieszkańców

W ramach oszczędnego gospodarowania energią elektryczną w częściach administracyjnych i poprawy bezpieczeństwa kontynuujemy wyposażanie budynków w oświetlenie z zastosowaniem opraw z czujnikiem zmierzchowym i czujnikiem ruchu. Do chwili obecnej oświetlenie zmodernizowano już w ok. 90 % zasobów.

Czytaj dalej...

JESIENNE PRZEGLĄDY ZASOBÓW I PLAN REMONTÓW SPÓŁDZIELNI NA 2019 ROK

Zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, jak co roku, LSM przeprowadziła jesienne przeglądy zasobów. W roku bieżącym odbywały się one w dniach od 17 września do 5 października. Przeglądy są przeprowadzane przez pracowników pionu techniczno-eksploatacyjnego Spółdzielni przy współudziale członków Rady Nadzorczej i Rad Osiedli. O terminach przeglądów wa poszczególnych budynkach mieszkańcy zostali poinformowani poprzez ogłoszenia na tablicach w klatkach schodowych. Wyniki przeglądów stanowią dla służb technicznych LSM podstawę do ustalania planów remontów długoterminowych i korygowania bieżących. W przeglądach mogą uczestniczyć mieszkańcy poszczególnych nieruchomości. W roku bieżącym swoje uwagi wnieśli jedynie mieszkańcy ul. Rolniczej 12 w sprawie uporządkowania pomieszczeń ogólnego użytku oraz mieszkańcy ul. Fredry 34, którzy wnioskowali o ustawienie tablicy zakazującej gry w piłkę na pobliskim terenie. Mieszkańcy Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zaistniałe problemy techniczno- eksploatacyjne załatwiają w bieżących kontaktach z administratorami poszczególnych osiedli.

Czytaj dalej...

LIKWIDACJA JUNKERSÓW

W większości naszych domów są miliony urządzeń gazowych: piekarniki, kotły jednofunkcyjne służące do podgrzewania wody dla celów sanitarnych i aktualnie bardzo popularne kotły dwufunkcyjne, które także ogrzewają mieszkania. Korzystając na co dzień z tego dobrodziejstwa - które w domowych technologiach grzewczych mają najlepszy stosunek ceny do łatwości oraz wygody stosowania - zapominamy, że jest ono obarczone ogromnymi zagrożeniami.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Aktualności w Spółdzielni

Aktualności Kulturalno-Oświatowe

Elektroniczna Strefa Mieszkańca