PRZETARG NA WYMIANĘ ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH DŹWIGÓW OSOBOWYCH

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica - tel. 76-72-30-990, fax 76-72-30-985, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany zespołów napędowych dźwigów osobowych w 2019 r.
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie zamawiającego w Legnicy ul. Gwiezdna 8. Termin składania ofert upływa 11.02.2019 r. o godz. 10.00 .
Otwarcie ofert nastąpi 11.02.2019 r. w sali nr 104, o godz. 11.00.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odebranie w pak. nr 119 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie 50 zł oraz wpłacenie wadium w kwocie 30.000 zł w kasie LSM lub przelewem na konto Spółdzielni:
BŚ nr 25 1050 1748 100000220561 2399 w terminie do 11.02.2019 r.- godz. 10.00 .
Zarząd LSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie

W związku z planowaną realizacją wycieczek w ramach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży Gmina Legnica zaprasza do współpracy firmy przewozowe, które wykonają usługę przewozu uczestników półkolonii zimowych w SDK „Kopernik” w poniższych terminach:

Czytaj dalej...

PRZETARG NA WYKONANIE PRZEGLĄDU INSTALACJI GAZOWYCH

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica, tel. 76-72-30-990, fax. 76-72-30-985, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie przeglądów instalacji gazowych w 2019 r.

Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie zamawiającego w Legnicy ul. Gwiezdna 8.

Termin składania ofert upływa 04.02.2019 r. o godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi 04.02.2019 r. w sali nr 104, o godz. 11.00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odebranie w pok. nr 119  specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie 50 zł oraz
wpłacenie wadium w kwocie 3000 zł w kasie LSM lub przelewem na konto Spółdzielni:
BŚ nr 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399 w terminie do 4.02.2019 r. - godz. 10.00 .

Zarząd LSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

 

Czytaj dalej...

Modernizacja sieci wodociągowej

Informujemy, że w związku z pracami modernizacyjnymi, które LPWiK prowadzi na sieci wodociągowej, w dniach 7 - 21 stycznia 2019 r. może wystąpić pogorszenie jakości wody, np. jej przebarwienie.

W przypadku pogorszenia parametrów fizyko-chemicznych wody (barwa i mętność) konieczne jest poinformowanie Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji - nr tel. 994 lub 76 817-80-10.

Czytaj dalej...

Mobilny Dom Kultury znowu w trasie

Już 23 lutego o godzinie 16.00 z parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7 wyruszy autobus Mobilnego Domu Kultury "Kopernik". Tym razem wybierzemy się do Teatru Polskiego we Wrocławiu, gdzie - zanosząc się śmiechem - będziemy tropić "Małe zbrodnie małżeńskie".

Czytaj dalej...

Wieczór z naturoterapią w KM "Agatka"

Wieczór z naturoterapią
Zapraszamy na otwarte spotkanie org. przy współpracy z lokalnym Centrum Terapii Naturalnych " Twoja Ambasada". Wśród różnorodnej tematyki poruszane będą alternatywne metody leczenia i profilaktyki takie jak: hirudoterapia, larwoterapia, praktyki zdrowotne Indian Hopi czy masaż bańkami szklanymi. Ponadto, uczestnicy spotkania będą mogli dowiedzieć się więcej na temat Acces Bars czyli zabiegów energetycznych oraz gimnastyki słowiańskiej.

Wstęp wolny / zapisy 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Aktualności w Spółdzielni

Aktualności Kulturalno-Oświatowe

Elektroniczna Strefa Mieszkańca