Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa  »  Historia

Elektroniczna Strefa Mieszkańca Zaloguj się, aby śledzić informacje o lokalu, czynszu oraz stanie wody. Przetargi organizowane przez LSM Zapoznaj się z przetargami organizowanymi przez LSM. Usterki i awarie - formularz zgłoszeniowy Usterki i awarie możesz zgłosić dzięki formularzowi zgłoszeniowemu.

Szybkie dane kontaktowe:

Centrala telefoniczna: 767-230-990
Pogotowie techniczne: 767-230-999
Adres e-mail: lsm@legnickasm.pl

Biura Spółdzielni są czynne:

Poniedziałki i środy:  700 - 1500
Wtorki:  700 - 1700
Czwartki i piątki: 800 - 1500
 

Kasy Spółdzielni są czynne:

Poniedziałek - piątek:  800 - 1700  

Sekcja Czynszów obsługuje:

Wtorki:  700 - 1700
Piątki:  800 - 1500

Historia LSM

Historia działalności Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej (wybrane informacje)

 


Uroczysta Akademia

W dniu 20 września 2010r. w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy odbyła się Uroczysta Akademia zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W uroczystości tej uczestniczyli członkowie Spółdzielni – członkowie założyciele, członkowie organów samorządowych Spółdzielni pracujący w różnych okresach, długoletni pracownicy, zaproszeni goście – przedstawiciele władz – Jacek Swakoń - Senator RP, Ewa Szymańska – przewodnicząca Rady Miejskiej Legnicy, Tadeusz Krzakowski - Prezydent Miasta Legnicy, Jerzy Jankowski - prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, Zbigniew Goździk – prezes Zarządu Regionalnego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze oraz instytucji stale współpracujących ze Spółdzielnią, a także delegacje spółdzielni mieszkaniowych regionu legnickiego.

Uroczystość prowadzili Elżbieta Chocholska i Szczepan Knap. Okolicznościowe wystąpienie przedstawił prezes Zarządu LSM Jan Szynalski. Następnie odbyła się prezentacja obrazująca w skrócie pięćdziesięcioletnią historię Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W trakcie Akademii osobom i instytucjom zasłużonym dla rozwoju Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostały wręczone „Medale 50-lecia LSM”, przyznane przez Kapitułę Medalu.

Medalami i dyplomami zostali uhonorowani:

 • Ryszard Jajszczyk – Dyrektor Biura Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie ( w imieniu wyróżnionego Medal odebrał Jerzy Jankowski prezes Zarządu ZRSM RP )
 • Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy
 • Urząd Miasta Legnicy
 • Komenda Miejska Policji Państwowej w Legnicy
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
 • Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Legnicy

oraz długoletni działacze samorządowi i pracownicy Spółdzielni:

 • Zygmunt Marszałek – członek założyciel Spółdzielni
 • Tadeusz Kozakowski – członek założyciel Spółdzielni
 • Wiesław Machowski – działacz samorządowy, długoletni przewodniczący RN ( Medal odebrała córka Anna Konopka – Wiesław Machowski zmarł w czerwcu 2010r. )
 • Władysław Zdzymira – działacz samorządowy, długoletni przewodniczący Zarządu, a następnie członek RN ( w imieniu wyróżnionego medal odebrała córka Irena Zanto )
 • Stanisław Sadowski – długoletni członek i przewodniczący RN
 • Władysław Ciok - członek RN, przewodniczący RN na początku lat 90-tych
 • Anna Merlak – długoletni pracownik, później członek i przewodnicząca RN
 • Władysław Szudrowicz – działacz samorządowy, przewodniczący RN obecnej kadencji
 • Janusz Kowalski – przewodniczący Zarządu w latach 70-tych, później członek RN
 • Jerzy Chmielecki – członek RN i przewodniczący Zarządu w latach 70-tych
 • Tadeusz Ochwat – przewodniczący Zarządu w latach 70-tych, działacz spółdzielczy
 • Jerzy Bednarz – członek RN, później prezes Zarządu w pierwszej połowie lat 90-tych
 • Piotr Drozd – prezes Zarządu w pierwszej połowie lat 90-tych
 • Wiesław Niedźwiedź – długoletni prezes Zarządu, działacz spółdzielczy
 • Adam Pokrzyński – wieloletni członek RN, przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • Roman Iwanowski – członek RN w wielu kadencjach, członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • Maria Kisielewska-Podrez – długoletni członek RN, członek gremiów samorządu mieszkańców w wielu kadencjach
 • Jerzy Michalczyk – długoletni pracownik Spółdzielni, działacz samorządowy i związkowy
 • Antoni Majewski – członek Zarządu, długoletni pracownik Spółdzielni
 • Maria Halina Urbańska – członek RN w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych
 • Bohdan Rychlik – członek RN w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
 • Elżbieta Drążkiewicz-Kierzkowska – członek RN w wielu kadencjach
 • Zofia Kołodziejska – członek RN w wielu kadencjach, działacz gremiów samorządu mieszkańców
 • Ryszard Filipienko – działacz spółdzielczy, wieloletni współpracownik Spółdzielni
 • Eugeniusz Mazurowski – członek RN w kilku kadencjach, członek Społecznej Komisji Mieszkaniowej
 • Matylda Lipiec – długoletni pracownik Spółdzielni
 • Irena Mastalarczuk – członek RN w kilku kadencjach
 • Jan Kastrau – długoletni pracownik Spółdzielni
 • Tadeusz Krajewski – członek RN w kilku kadencjach
 • Jan Filip – członek RN w kilku kadencjach
 • Mieczysław Myszyński – członek RN w kilku kadencjach
 • Stefan Stefański – długoletni członek Zarządu
 • Halina Białas – wieloletni pracownik Spółdzielni
 • Andrzej Milaszkiewicz – działacz samorządu mieszkańców, członek RN w latach osiemdziesiątych
 • Franciszek Girsa – działacz samorządu mieszkańców.

Wszystkim osobom wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje.

W dalszej części uroczystości głos zabierali:

 • Janusz Kowalski – długoletni działacz samorządowy Spółdzielni,
 • Stanisław Sadowski – wieloletni przewodniczący Rady Nadzorczej LSM,
 • Wiesław Niedźwiedź – prezes Zarządu LSM w latach 1995 – 2009,
 • Katarzyna Łochowska – członek Rady Nadzorczej LSM obecnej kadencji.

Mówcy przekazali gratulacje osobom wyróżnionym „Medalem 50-lecia LSM”, wspominali działalność Spółdzielni w różnych okresach, wskazywali na rozwój Spółdzielni i wyrazili nadzieję, że mimo różnych trudności Spółdzielnia będzie trwała jeszcze wiele lat.Podkreślano, że Spółdzielnia to jej członkowie, to jej działacze samorządowi, to ludzie zaangażowani społecznie, oddani idei spółdzielczości. Wspominano wielu z nich. Wielu z nich spotkało się na Uroczystej Akademii.
Następnie głos zabierali przedstawiciele władz, przedstawiciele związków rewizyjnych spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele instytucji i firm stale współpracujących z LSM, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych regionu legnickiego – gratulując dokonań Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy i przekazując życzenia z okazji jubileuszu – 50-lecia jej działalności.

Życzenia i gratulacje przekazali:

 • Jacek Swakoń – Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • Ewa Szymańska – Przewodnicząca Rady Miejskiej Legnicy
 • Tadeusz Krzakowski – Prezydent Miasta Legnicy
 • Jerzy Jankowski – Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie
 • Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy
 • Legnicka Biblioteka Publiczna
 • Towarzystwo Miłośników Legnicy – Pro Legnica
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – Zarząd Oddziału Miejskiego w Legnicy
 • Zarząd S.A. „Vectra”
 • Firma „ista Polska”
 • Agencja Rozwoju Regionalnego „Arleg” S.A. Legnica
 • Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Legnicy
 • PKO Bank Polski Oddział w Legnicy
 • Zarząd Spółki „Energetyka” Lubin
 • Zarząd WPEC Legnica
 • Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Legnicy
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Piekary” w Legnicy
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lubinie
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi.

W kuluarach zorganizowana była wystawa fotograficzna dokumentująca historię i dorobek Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Uroczystą Akademię uświetnił i zakończył koncert w wykonaniu Legnickiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Benedykta Ksiądzyny.


 

Zareklamuj się na stronach LSM!