eBOK

Dotychczasowi użytkownicy systemu eSM zachowują swoje uprawnienia i logują się do systemu w następujący sposób:
Identyfikator: 5-cyfrowy nr klienta znajdujący się w polu „Klient” w pismach
otrzymywanych ze Spółdzielni, np. „Informacja o opłatach” czy
„Informacja o wysokości sald”.
(Identyfikatorem/loginem nie jest już nr lokalu xx-xxx-xx-xx
ale nr klienta xxxxx)
Hasło: obowiązuje dotychczasowe hasło do systemu eSM
Uwaga. Po pierwszym zalogowaniu system wymusi zmianę hasła.

Wejście do serwisu -> eBOK

  • Czytany 3699 razy
Powrót na górę