Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa  »  Przetargi

Elektroniczna Strefa Mieszkańca Zaloguj się, aby śledzić informacje o lokalu, czynszu oraz stanie wody. Przetargi organizowane przez LSM Zapoznaj się z przetargami organizowanymi przez LSM. Usterki i awarie - formularz zgłoszeniowy Usterki i awarie możesz zgłosić dzięki formularzowi zgłoszeniowemu.

Szybkie dane kontaktowe:

Centrala telefoniczna: 767-230-990
Pogotowie techniczne: 767-230-999
Adres e-mail: lsm@legnickasm.pl

Biura Spółdzielni są czynne:

Poniedziałki i środy:  700 - 1500
Wtorki:  700 - 1700
Czwartki i piątki: 800 - 1500
 

Kasy Spółdzielni są czynne:

Poniedziałek - piątek:  800 - 1700  

Sekcja Czynszów obsługuje:

Wtorki:  700 - 1700
Piątki:  800 - 1500

Przetargi

Przetarg na mieszkania

 

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Legnicy przy ul. Gwiezdnej 8 ogłasza przetarg:

I ETAP uzyskanie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych:

 Mieszkanie przy ul. Neptuna 6 m 21 o pow. użytkowej 53,90m², 3 pokój, VI piętro
- cena mieszkania  129.000,00 zł.

 Mieszkanie przy ul. Neptuna 13 m 2A o pow. użytkowej 41,36m², 2 pokoje, parter
- cena mieszkania 104.000,00zł

 Mieszkanie przy ul. Marsa 5 m 2 o pow. użytkowej 34,60m², 2 pokoje, parter
- cena mieszkania 87.000,00zł

 Mieszkanie przy ul. Asnyka 15 kl. I m 15 o pow. użytkowej 39,40m², 2 pokoje, IV piętro
- cena mieszkania 81.000,00zł

Przedmiotem przetargu będzie jednorazowa wpłata na działalność statutową LSM
- cena wywoławcza 2.000,00 zł.+ cena mieszkania.
Wymagane wadium w wysokości 2.000,00zł na każde mieszkanie należy wpłacić do kasy LSM przed przystąpieniem do przetargu.
Przetarg odbędzie się 17-07-2018r. o godz.11.ºº w biurze Spółdzielni I piętro w Sali Narad.
Osobie wygrywającej przetarg, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet wkładu budowlanego.
Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

W przypadku niedojścia do przetargu na uzyskanie prawa odrębnej własności lokalu odbędzie się

II ETAP przetarg na zawarcie umowy najmu na lokale mieszkalne:

Mieszkanie przy ul. Neptuna 6 m 21 o pow. użytkowej 53,90m², 3 pokoje, VI piętro
- miesięczny czynsz wynosi 404,64zł + wpłata na działalność statutową LSM minimum 250zł/miesięcznie

Mieszkanie przy ul. Neptuna 13 m 2A o pow. użytkowej 41,36m², 2 pokoje, parter
- miesięczny czynsz wynosi 305,35zł + wpłata na działalność statutową LSM minimum 200zł/miesięcznie

Mieszkanie przy ul. Marsa 5 m 2 o pow. użytkowej 34,60m², 2 pokoje, parter
- miesięczny czynsz wynosi 241,98zł + wpłata na działalność statutową LSM minimum 200zł/miesięcznie

Mieszkanie przy ul. Asnyka 15 kl. I m 15 o pow. użytkowej 39,40m², 2 pokoje, IV piętro
- miesięczny czynsz wynosi 292,66zł + wpłata na działalność statutową  LSM minimum 200zł/miesięcznie

Wymagane wadium w wysokości 200zł na każde mieszkanie należy wpłacić do kasy LSM przed przystąpieniem do przetargu.

Przetarg odbędzie się 17-07-2018r. o godz.11.30 w biurze Spółdzielni I piętro w Sali Narad.

Przy zawarciu umowy najmu Najemca zobowiązany jest do złożenia weksla gwarancyjnego zabezpieczającego roszczenia wynajmującego z tytułu najmu w wysokości 4-krotności wynoszonego czynszu lub kaucji nie podlegającej waloryzacji w wysokości 3-krotności wynoszonego czynszu.

Bliższych informacji udziela dział członkowsko-mieszkaniowy LSM pok. 18 tel. 76-72-30-990 wew. 151

Oferowane do przetargu lokale mieszkalne można oglądać 12-07-2018r.
Mieszkania przy ul. Neptuna w godz.9.ºº-10.ºº
Mieszkanie  przy ul. Marsa   w godz. 10.ºº-11.ºº
Mieszkanie przy ul. Asnyka   w godz. 11.ºº-12.ºº

Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny.

 

 

Zareklamuj się na stronach LSM!