Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa  »  Przetargi

Elektroniczna Strefa Mieszkańca Zaloguj się, aby śledzić informacje o lokalu, czynszu oraz stanie wody. Przetargi organizowane przez LSM Zapoznaj się z przetargami organizowanymi przez LSM. Usterki i awarie - formularz zgłoszeniowy Usterki i awarie możesz zgłosić dzięki formularzowi zgłoszeniowemu.

Szybkie dane kontaktowe:

Centrala telefoniczna: 767-230-990
Pogotowie techniczne: 767-230-999
Adres e-mail: lsm@legnickasm.pl

Biura Spółdzielni są czynne:

Poniedziałki i środy:  700 - 1500
Wtorki:  700 - 1700
Czwartki i piątki: 800 - 1500
 

Kasy Spółdzielni są czynne:

Poniedziałek - piątek:  800 - 1700  

Sekcja Czynszów obsługuje:

Wtorki:  700 - 1700
Piątki:  800 - 1500

Przetargi

PRZETARG NA WYMIANĘ ZESPOŁÓW NAPĘDOWYCH DŹWIGÓW

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiezdna 8 59-220 Legnica  - tel. 76-72-30-990, fax. 76-72-30-985, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie wymiany czterech zespołów napędowych dźwigów w 2018 r.
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie zamawiającego w Legnicy, ul. Gwiezdna 8.
Termin składania ofert upływa 5.03.2018 r. o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi 5.03.2018 r. w sali nr 124, o godz. 11:00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odebranie w pok. nr 110 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w cenie 50 zł oraz wpłacenie wadium w kwocie 5000 zł w kasie LSM lub przelewem na konto Spółdzielni:
BŚ nr 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399 w terminie do 5.03.2018r. - godz. 10:00 .

Zarząd LSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

 


 

 

 

Zareklamuj się na stronach LSM!