Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa  »  Przetargi

Elektroniczna Strefa Mieszkańca Zaloguj się, aby śledzić informacje o lokalu, czynszu oraz stanie wody. Przetargi organizowane przez LSM Zapoznaj się z przetargami organizowanymi przez LSM. Usterki i awarie - formularz zgłoszeniowy Usterki i awarie możesz zgłosić dzięki formularzowi zgłoszeniowemu.

Szybkie dane kontaktowe:

Centrala telefoniczna: 767-230-990
Pogotowie techniczne: 767-230-999
Adres e-mail: lsm@legnickasm.pl

Biura Spółdzielni są czynne:

Poniedziałki i środy:  700 - 1500
Wtorki:  700 - 1700
Czwartki i piątki: 800 - 1500
 

Kasy Spółdzielni są czynne:

Poniedziałek - piątek:  800 - 1700  

Sekcja Czynszów obsługuje:

Wtorki:  700 - 1700
Piątki:  800 - 1500

Przetargi

Przetarg na śmietniki podziemne

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica, tel. 76 72-30-990, fax. 76 72-30-985, ogłasza przetarg nieograniczony  „Na dostawę i wykonanie śmietników podziemnych na odpady stałe, zlokalizowanych przy ul. Horyzontalna 1-13 – dz. nr 587/46 (Bielany) oraz przy ul. Galaktycznej  13-20 – dz. nr 35/17 ( Wrocławskie Przedmieście)”

  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykupienie "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia"  (cena specyfikacji 50 zł)
  • Wadium w wysokości  po 2000 zł na każdą z lokalizacji (łącznie 4000 zł), należy wpłacić najpóźniej do dnia 11.10.2017r. do godziny 10:00 w Kasie LSM lub przelewem na konto LSM
    w Banku Śląskim nr 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399
  • Oferty należy składać w Sekretariacie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy ul. Gwiezdna 8 pok. nr 100 do dnia 11.10.2017 r. do godz. 10:00.
  • Otwarcie ofert  nastąpi w dniu 11.10.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie LSM pok. nr 124

Bliższych informacji na temat powyższych przetargów udziela Dział Eksploatacji LSM tel. 76  72-30-990 wew. 120 lub 122.
Zarząd LSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu
w części lub w całości bez podania przyczyn.


Ogłoszenie o zamówieniu.

Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy przy ulicy Gwiezdnej 8 zaprasza do składania ofert na opracowanie – aktualizację wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załączników w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.3. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.2. „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”, dla Projektu pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja energetyczna współfinansowana ze środków europejskich budynków mieszkalnych LSM w Legnicy”

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu wniosku o dofinansowanie wraz
z kompletem niezbędnych dokumentów i załączników dla projektu jak wyżej oraz przygotowanie uzupełnień
i poprawek dokumentacji aplikacyjnej na wezwanie Instytucji Zarządzającej (IZ) lub wskazane przez Instytucję Zarządzającą (IZ) Instytucje Pośredniczące (IP) i Instytucje Wdrażające (IW).

Przygotowana dokumentacja musi pozwolić na złożenie kompletnego wniosku na dofinansowanie wraz
z załącznikami niezbędnymi do prawidłowej oceny wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do nabycia w siedzibie LSM przy ul. Gwiezdnej 8 – w Dziale Eksploatacji – pok. nr 4. 


 

 

 

Zareklamuj się na stronach LSM!