Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa  »  Regulaminy

Elektroniczna Strefa Mieszkańca Zaloguj się, aby śledzić informacje o lokalu, czynszu oraz stanie wody. Przetargi organizowane przez LSM Zapoznaj się z przetargami organizowanymi przez LSM. Usterki i awarie - formularz zgłoszeniowy Usterki i awarie możesz zgłosić dzięki formularzowi zgłoszeniowemu.

Szybkie dane kontaktowe:

Centrala telefoniczna: 767-230-990
Pogotowie techniczne: 767-230-999
Adres e-mail: lsm@legnickasm.pl

Biura Spółdzielni są czynne:

Poniedziałki i środy:  700 - 1500
Wtorki:  700 - 1700
Czwartki i piątki: 800 - 1500
 

Kasy Spółdzielni są czynne:

Poniedziałek - piątek:  800 - 1700  

Sekcja Czynszów obsługuje:

Wtorki:  700 - 1700
Piątki:  800 - 1500

Regulaminy

Poniżej mogą się Państwo zapoznać z tabelą dostępnych regulaminów LSM

1. Regulamin porządku domowego LSM.

2. Regulamin napraw wewnątrz lokali LSM (obowiązuje od 01.01.2013).

 

    - Aneks do regulaminu (obowiązuje od 05.07.2016)

3. Regulamin rozliczania energii cieplnej z indywidualnymi odbiorcami w lokalach
    i ustalania opłat za centralne ogrzewanie w LSM (obowiązuje od 01.09.2015).

 

    - Aneks do Regulaminu (obowiązuje od 05.07.2016)

 

 

4. Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków w LSM
    (obowiązuje od 01.01.2016).

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi
    oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w LSM w Legnicy - tekst jednolity
   (obowiązuje od 06.07.2016)

6. Regulamin udostępniania dokumentów 
   
Członkom Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy.

7. Regulamin Zebrania Osiedlowego Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy.
8. Regualmin Rady Osiedla Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy.
9. Regulamin Rady Nadzorczej LSM w Legnicy
10. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia LSM w Legnicy
11. Regulamin funkcjonowania monitoringu ... w zasobach LSM

 

Zareklamuj się na stronach LSM!