Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa  »  Zebranie Osiedlowe

Elektroniczna Strefa Mieszkańca Zaloguj się, aby śledzić informacje o lokalu, czynszu oraz stanie wody. Przetargi organizowane przez LSM Zapoznaj się z przetargami organizowanymi przez LSM. Usterki i awarie - formularz zgłoszeniowy Usterki i awarie możesz zgłosić dzięki formularzowi zgłoszeniowemu.

Szybkie dane kontaktowe:

Centrala telefoniczna: 767-230-990
Pogotowie techniczne: 767-230-999
Adres e-mail: lsm@legnickasm.pl

Biura Spółdzielni są czynne:

Poniedziałki i środy:  700 - 1500
Wtorki:  700 - 1700
Czwartki i piątki: 800 - 1500
 

Kasy Spółdzielni są czynne:

Poniedziałek - piątek:  800 - 1700  

Sekcja Czynszów obsługuje:

Wtorki:  700 - 1700
Piątki:  800 - 1500

Zebranie Osiedlowe

Harmonogram Zebrań Osiedlowych w 2018 r.

 


ODBYŁY SIĘ ZEBRANIA OSIEDLOWE - 2017

W Spółdzielni w lutym i marcu odbyły się Zebrania Osiedlowe. Zorganizowano sześć Zebrań w rejonach osiedli „Kopernik I A”, „Kopernik I B”, „Kopernik II”, „Zosinek”, „Asnyka”, „Śródmieście”.

Porządek Zebrań obejmował:

  1. Otwarcie obrad i wybór prezydium Zebrania Osiedlowego.
  2. Informacja o porządku obrad.
  3. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Rady Osiedla na kadencję 2017-2020.
  4. Informacja Zarządu LSM dotyczącą bieżących spraw Spółdzielni i poszczególnych osiedli oraz o realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Osiedlowego.
  5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Osiedla w 2016 r.
  6. Dyskusja.
  7. Wybory Rady Osiedla na kadencję 2017-2020 (głosowanie jawne).
  8. Przyjęcie wniosków.
  9. Zamkniecie obrad.

Zebrania Osiedlowe są opiniodawczymi i wnioskodawczymi organami Spółdzielni.
Na Zebraniach spółdzielcy zapoznali się z informacją Zarządu o działalności Spółdzielni, o zrealizowanych
w ubiegłym roku i planowanych na 2017 r. zadaniach remontowych i konserwacyjnych  w poszczególnych osiedlach.
Omówiono sprawy dotyczące rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za sezon 2015/2016 oraz rozliczenia kosztów wody za 2016 r.
Przekazano informacje o istniejących zaległościach w opłatach za mieszkania i o możliwości ubiegania się
o przyznanie dodatków mieszkaniowych w MOPS.
Poinformowano o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich Zebraniach.
Zebrania Osiedlowe przyjęły sprawozdania Rad Osiedli z działalności w 2016 r.

Na Zebraniach wybrano Rady Osiedli na kolejną kadencję 2017 – 2020.

Zebrani członkowie w dyskusji podnosili sprawy dotyczące tematów techniczno-eksploatacyjnych i rozliczeń.
Dużo uwagi poświecono sprawom organizacji terenów przydomowych, pielęgnacji zieleni,  potrzeby wycięcia lub prześwietlenia drzew i krzewów oraz budowy chodników.
Członkowie Zarządu LSM bezpośrednio na Zebraniach udzielali wyjaśnień.
Dyskutowano o sprawach lokalizacji zasieków śmietnikowych, utrzymania porządku w miejscach gromadzenia odpadów i budowy tzw. śmietników podziemnych.
Mieszkańcy zapoznali się z informacjami dotyczącymi planowanej sukcesywnej likwidacji piecyków gazowych (junkersów) w budynkach Spółdzielni i dostarczania do mieszkań centralnej ciepłej wody.

Zebrania Osiedlowe LSM przyjęły kilkanaście wniosków, które będą rozpatrywane przez Zarząd lub Radę LSM.

                                                                     

Zareklamuj się na stronach LSM!