Sprawniej rozliczymy

Z początkiem stycznia 2021 roku w LSM został wyodrębniony dział ds. rozliczeń, umów, ubezpieczeń i likwidacji szkód. Pracownicy działu zostali pozyskani w ramach rekrutacji wewnętrznej, kosztem eksploatacji, księgowości i działu organizacyjno-samorządowego, przez co zmieniła się struktura zatrudnienia w Spółdzielni, ale nie zwiększyła się liczba etatów.   

Czytaj dalej...

Przetarg na wymianę zaworów termostatycznych

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica,
tel. 72-30-990, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pt.:

Wymiana zaworów termostatycznych wraz z głowicami w ilości 18 tysięcy sztuk w budynkach na zasobach LSM - z maksymalnym terminem wykonania do dnia 20.09.2021r.

Czytaj dalej...

Przetarg na remonty instalacji elektrycznych

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica, tel. 72-30-990, fax. 76-72-30-985,Ogłasza przetarg nieograniczony na 
remonty instalacji elektrycznych w bud. przy ul. Kwiatowej 6, Kazimierza Wlk. 27-29 i Rzemieślnicza 6 oraz badań instalacji elektrycznych w 24 nieruchomościach.

Czytaj dalej...

Członkowie mają ogromne możliwości

O tym dlaczego warto być spółdzielcą mówi Maciej Adamczuk, Kierownik Działu Organizacyjno-Samorządowego LSM i spółdzielca z czterdziestoletnim stażem.

 

Czy mieszkając w zasobach spółdzielni trzeba być jej członkiem?

Nie trzeba, ale – moim zdaniem – powinno się być. Uważam, że jeśli wchodzimy w jakieś środowisko, na przykład motocyklistów, trzeba spróbować jeździć na motocyklu. Inaczej po prostu wyglądamy na ekscentryka i nie rozumiemy tego, co tak fascynuje tę grupę i z czym się wiąże przynależność do niej. Tak samo jest z życiem w spółdzielni mieszkaniowej.

Jak to wygląda w przypadku LSM?

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2017 roku wprowadziła obowiązkowe członkostwo. Oznacza to, że osoba mająca mieszkanie, użytkująca je w ramach danej spółdzielni oraz jej małżonek, z mocy ustawy automatycznie stają się członkami spółdzielni. Dotyczy to dwóch rodzajów mieszkań – spółdzielczych lokatorskich i własnościowych spółdzielczych. Właściciele mieszkań z prawem odrębnej własności są wyłączeni z tej zasady. Owszem, mogą zostać członkami, ale muszą w tym celu złożyć deklarację i Zarząd musi przyjąć ich w poczet członków.

Co trzeba zrobić poza złożeniem prośby?

Wcześniej osoba chcąca być członkiem musiała wnieść opłatę – udział 100 zł i wpisowe 200 zł, przy czym osoba fizyczna musiała wnieść minimum dwa udziały. To już była pewna przeszkoda i mieliśmy mniej członków LSM. Sytuacja zmieniła się po wejściu w życie wspomnianej ustawy.  W tej chwili Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa liczy 8701 członków, przy 7890 mieszkaniach. To bardzo dużo, zwłaszcza, że ustawa zlikwidowała tzw. członków oczekujących. Byłoby to niemożliwe, gdyby nadal obowiązywały opłaty za wpisowe i udziały. Mimo to nadal 234 mieszkania pozostają bez członkostwa. Powody są różne. Czasem ktoś po prostu nie chce, a czasem nie może.

Dlaczego warto być członkiem spółdzielni mieszkaniowej?

Z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że można płacić niższe stawki za mieszkanie i zajęcia w ramach działalności kulturalno-oświatowej. Druga, równie istotna korzyść, to prawa, które daje członkostwo. Są to czynne i bierne prawa wyborcze, możliwość uczestniczenia w Zebraniu Osiedlowym i Walnym Zgromadzeniu, na którym ocenia się pracę Zarządu i podejmuje istotne dla Spółdzielni decyzje. Warto również wiedzieć, że członkowie mają prawo wglądu do wszelkich dokumentów Spółdzielni, oczywiście poza tymi, które chroni RODO lub tajemnica prawa handlowego.

Czy członkowie LSM chętnie korzystają ze swoich praw?

Niestety, ich aktywność jest niewielka. Niewiele osób bierze udział w Walnym Zgromadzeniu czy Zebraniach Osiedlowych. Ludzie często traktują je jako okazje do głośnego wyrażenia swojego niezadowolenia, a nie temu mają służyć te spotkania. Bieżące problemy należy załatwiać z odpowiednimi służbami Spółdzielni, natomiast na Walnym Zgromadzeniu powinny być zgłaszane wnioski służące doskonaleniu funkcjonowania LSM i – na przykład – zmierzające do obniżenia kosztów, usprawnienia pracy, ukierunkowania zakresu remontów i konserwacji zasobów czy rozszerzenia działalności kulturalno-oświatowej. Członkowie mają ogromne możliwości decydowania o życiu Spółdzielni tylko muszą chcieć z tego skorzystać.

Dziękuję za rozmowę.

 

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Posprzątaj w domu z LSM!

Na maj Spółdzielnia zaplanowała zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Porządkować będziemy całe zasoby. Najbliższa zbiórka odbędzie się we wtorek. Zasady są proste - robimy porządki w mieszkaniach i wyrzucamy
sprzęty, których już nie potrzebujemy, umieszczając je w obrębie zasieków LSM. Prosimy, by to właśnie zasieki stały się miejscem docelowym zbiórki.

Czytaj dalej...

Drożeją śmieci

Z mocy Uchwały Rady Miejskiej Legnicy nr XXIX/358/21 z dnia 29.03.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawek tej opłaty i wysokości zwolnienia, od 1.05.2021 r. zmienia się opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z: 21,80 zł/osobę/ miesiąc na 26,50 zł/osobę/ miesiąc.

Czytaj dalej...

Zmiana cen wody

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w zawiadomieniu z dnia 23.04.2021 r. informuje o zmianie ceny wody i odprowadzania ścieków  obowiązującej od
01.05.2021 r. z: 11,83 zł/m3 na 12,41 zł/m3.

Czytaj dalej...

Reklama w „Elesemce”

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, jako wydawca kwartalnika „Elesemka” (wcześniej „Nowy Lokator LSM”), zaprasza Państwa do skorzystania z możliwości wykupienia przestrzeni reklamowej.

Czytaj dalej...

My też segregujemy

W Biurze Obsługi Mieszkańca LSM stanął komplet koszy, które pracownikom i interesantom Spółdzielni nie tylko ułatwiają segregację śmieci, ale przypominają również, że powinna ona rozpocząć się już w naszych domach i miejscach, w którym przebywamy na co dzień. Warto zatem zaopatrzyć się w kosze, które – odpowiednio oznaczone – pomogą nam wyrobić nawyk segregacji śmieci. Niech nasze codzienne działania idą planecie na zdrowie!

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS